Samfunnsgavnlig

At Acem-meditasjon er samfunnsgavnlig, vil de fleste være enige i som har gjort seg nærmere kjent med metoden.

Acem bidrar til folkelig stressmestring, innsikt i sammenhenger mellom psyke, livsstil og kropp. Dessuten er Acem-meditasjon forebyggende arbeid for det sykdomspanorama som folk i aktive år ofte er borte fra jobben for. Acem-meditasjon tilhører ikke de lette, raske, utforpliktende meditasjonstilbud på helsestudio, som man kan prøve sporadisk ved lyst og innfall. Populært i tiden er de mer overflatiske meditasjonsformer, noen ganger omtalt som stemningsmeditasjoner. Utøveren føler noe, men i kropp og sinn skjer det lite. Slike meditasjonsteknikker kan man lett prøve. En nå, en annen da. Det spiller ingen rolle om man er regelmessig eller ikke. Acem-meditasjon har derimot uttalte psyko-fysiologiske effekter, men lite av stemninger å tilby. Den bør praktiseres regelmessig om man vil ha godt utbytte. Derfor finnes det en litt høyere terskel for å begynne – og fortsette.