Godt på retrett

Nelke Galema, Nederland og Freddy Acevedo, Spania om å meditere på Halvorsbøle - godt og lenge.

Nelke: Retretten var en meget god mate å begynne sommerferien på! Alburom for dyp avspenning og refleksjon. Hjemme har de daglige meditasjonene gjort meg roligere og sterkere. Retretten hjalp meg  til å få bedre tak på meditasjonsutførelsen og ga meg motivasjon til regelmessighet. Jeg kommer tilbake neste år.

Freddy: Halvorsbøle-erfaringen oversteg langt mine forventninger. Et ideelt sted for å lære mer om meditasjon. Jeg anbefaler  meditasjonsretrett på det varmeste, særlig for unge som vil arbeide med sin selvforståelse og møte mennesker fra hele verden.

acem.full.acemarticle.tags retrett