Oslos sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide åpner det nye Acem-huset

Acemhuset er blitt nytt!

Når du kommer til Acemhuset i Sporveisgaten i Oslo, møter du et nytt, friskt, nyoppusset hus med nye møbler og gulv, lamper og farger.

Mer kreativ med meditasjon?

Alle snakker om det.  Kreativitet, innovasjon og nyskaping er det Norge skal leve av når oljen tar slutt.  Kreativitet, fleksibilitet og omstillingsevne er nøkkelord i jobbannonser.  Ungdom tiltrekkes av kreative yrker, og vi vil alle gjerne ferdes i kreative miljøer og bo i byer som assosieres med nyskaping, nytenkning og framtidsrettet utvikling.

Veiledning gjør godt

Lenge siden du har drøftet meditasjonen din? Fått hjelp til å se åpent og undrende på egenaktiviteten? Hva du gjør med lyd og ledighet? Eller tenkt høyt om tanker, stemninger og følelser, behag og ubehag, vilje og motvilje?

Veiledning er en god og viktig del av metoden Acem-meditasjon. Vårt indre er en rikt sammensatt verden. Den kan være uklar, uforståelig, uoversiktlig.
Meditasjonen tar oss inn dit vi ikke har vært før. Heller ikke med ord. Der er vi alene.

Likheter og forskjeller

Mindfulness er ikke én bestemt teknikk, men en familie av metoder som har til hensikt å bringe oppmerksomheten bort fra sinnets vandring, enten det er grubling over hendelser i fortiden, bekymrede tanker om fremtiden eller negative vurderinger om hvem jeg er i øyeblikket. Øvelsene går ut på å trene sinnet i å samle oppmerksomheten

Mindfulness og Acem-meditasjon

Jeg synes ”mindfulness” virker spennende, men jeg har ikke lyst til å slutte med Acem. Kan jeg praktisere Acem og ”mindfulness” parallelt i hverdagen? Mindfulness meditasjon oppøver primært evnen til nærvær. Acem-meditasjon vil i tillegg kunne føre til dypere forandringer som følge av aktualisering av grunnleggende væremåter og spenninger.

Bli med til stillheten

Det blir fortalt at Michelangelo bare satt der. Stille. Uten å gjøre noe som helst. Foran en diger marmorblokk. I månedsvis. -Skal du ikke snart foreta deg noe? ble han spurt. -Hysj, svarte han. -Jeg arbeider! Marmorblokken ble senere til hans berømte skulptur David.

Sympatisk og usympatisk stress

Kortvarig stress er sjelden skadelig. Tvert imot – spenning krydrer tilværelsen. Moderate mengder hjelper oss til å mobilisere og mestre utfordringer. Fysisk og mentalt stress øker aktiviteten i sympatiske nerver, som skiller ut mer av signalstoffene adrenalin og noradrenalin. Dette fører til at puls, blodtrykk, muskelstramning og svetteutskillelse stiger.

Vandring i vårt ledighetsområde

 "Jeg deltok for første gang på ukelang retrett i sommer. Det var ikke så godt som jeg trodde, men det gjorde bedre etterpå enn jeg hadde ventet. Jeg kan ikke merke at min selvforakt og utålmodighet er redusert. Er klarere lyd og lettere meditasjon likevel tegn på at noe har skjedd?"

En hylle med selvhjelpsbøker?

Jeg snakker med en mann som har gått konkurs. Selv opplevde han at “alle snakket om ham”. Han følte seg ødelagt, kunne ikke være synlig. Sluttet å gå ut i dagslys, isolerte seg og ville helst oppholde seg under dyna. I den ytre verden var denne konkursen neppe en veldig omtalt affære. Mannen hadde ikke gjort noe galt, men vært uheldig i forretninger. Lignende kriser traff flere, likevel var få så rammet som han. Hvorfor?

Den flertydige meditasjonen

(Eva Skaar) For nesten 40 år siden oppdaget jeg et bilde hos mine besteforeldre. En liten reproduksjon i glass og ramme: Et lyst nesten tomt rom. Bare en lukket dør, et vindu, sollyset som faller inn og en sittende sortkledd kvinne med ryggen til. Det var noe rart med bildet. Det lyse rommet med den mørke skikkelsen. Tilsynelatende hverdagslig, men samtidig så nakent og stille, foruroligende stille.I 1966 møttes noen studenter i Oslo. De var opptatt av stillhet og meditasjon, og var i ferd med å stifte den organisasjonen som skulle bli Acem. For 40 år siden nærmet det store ungdomsopprøret seg. Behovet for å protestere og provosere var stort, også i norsk kunstliv. Performance eller happening, het den nye uttrykksformen. Den skulle sjokkere fletta av all tekkelig borgelighet. En kjent, og den gang ung, norsk kunstner dro ned buksene på Høvikodden Kunstsenter. Det var den ultimate provokasjon som skulle sende rystelser over det ganske land. For ikke lenge siden opplevde vi det samme stuntet her i Norge, nå av en kvinne med muslimsk bakgrunn.

Hjernespinn mot hjernesvinn

Takket være avanserte avbildningsteknikker har uttrykket ”tjukk i hue” fått ny betydning. Tykkere hjernebark tyder på bedre funksjon. Fra biologien vet vi at det er en nær sammenheng mellom hvordan et organ er bygget opp og hvordan det fungerer. En muskel som trener, vokser seg stor og kraftig. Ubrukte muskelceller skrumper. Slik er det også i hjernen. Nerveceller som brukes flittig, danner nye forbindelser – mens svinn av celler og nervefibre fører til nedsatt funksjon.